Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Bij het inschrijven voor een cursus of workshop van de Stadswerkplaats Utrecht gelden de volgende voorwaarden:

Inschrijfvoorwaarden

 • Deelname aan de cursus/workshop is op eigen risico. De docent en Stichting Stadswerkplaats Utrecht zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of ongeval.
 • Bij de cursusplanning houden we over het algemeen rekening met een mogelijke uitloop van 2 weken voor onvoorziene omstandigheden.
 • De organisatie van de Stadswerkplaats Utrecht draait grotendeels op vrijwilligers. Cursisten worden geacht zelf mee te helpen met opruimen, schoonmaken en afbreken aan het eind van de lessen.
 • Het materiaal is bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders staat vermeld.
 • Om teleurstellingen te voorkomen raden wij aan je zo snel mogelijk in te schrijven. Voor enkele cursussen geldt een ingangseis; dit wordt bij de cursusomschrijving aangegeven.
 • Per formulier kan slechts 1 persoon worden ingeschreven.
 • De cursus wordt gegeven in de aangegeven periode. Inhalen van gemiste lessen is in principe niet mogelijk.
Betaling
 • Het cursusgeld dient bij voorkeur te worden betaald via een automatische incasso. In het cursusadministratiesysteem machtigt de cursist de Stichting Stadswerkplaats Utrecht eenmalig het cursusgeld, minimaal 3 weken voor aanvang van de cursus, te incasseren.
 • Indien, om welke reden dan ook, een automatische incassopoging niet mogelijk blijkt, zal Stichting Stadswerkplaats Utrecht, na 2 weken nogmaals een incasso uitvoeren, teneinde de cursist in de gelegenheid te stellen aan de cursusbijdrage te voldoen.
 • Bij betaling via de automatische incasso is de cursist geen extra administratiekosten verschuldigd.
 • Indien de cursist kiest voor betaling na facturatie, worden € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
Annuleringsregels
 • Gaat de cursus onverhoopt niet door, dan hoef je uiteraard niet te betalen. Als je zelf afzegt, later dan twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus of na aanvang van de cursus, dan ben je ons het volledige cursusgeld verschuldigd. Zeg je eerder af, dan brengen we alleen € 15,- administratiekosten in rekening. Het resterende betaalde bedrag wordt op je bankrekening teruggestort. Als je zelf een plaatsvervanger aanmeldt worden geen kosten in rekening gebracht.
U-pas
Voor houders van een U-pas geldt het volgende:
 • Voor houders van een geldige U-pas geldt een gereduceerd tarief.
 • De maximale korting voor een cursus bedraagt het nog besteedbare deel van het persoonlijke budget in het huidige pasjaar. Het pasjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 • De geldende korting wordt gecontroleerd in de administratie van Bureau U-pas en in mindering gebracht op de factuur.