Bestellijst

Geen bestellingen

Algemeen

Eendrachtlaan 218
3526 LB Utrecht
E-mail: info@stadswerkplaatsutrecht.nl
U kunt de stadswerkplaats telefonisch niet bereiken.
 
 
Over ons
Stichting Stadswerkplaats Utrecht is een zelfstandige stichting die het ambacht van houtbewerken, meubelmaken, meubelstofferen en basis-klusvaardigheden wil doorgeven.
Wij zijn een zelfstandige stichting, zonder gemeentelijke subsidie. Wij bestaan dankzij hardwerkende vrijwilligers, donaties, sponsoring en de inkomsten uit cursussen.
In de Stadswerkplaats Utrecht kan iedereen terecht om met hout en meubels aan de slag te gaan. Van professionals tot hobbyisten, eenmalig of op vaste basis.
Ons doel is om kennis over ‘klussen in en om het huis’ te behouden en te delen door middel van cursussen, workshops, het hout atelier en een Open Werkplaats.
Kortom: we bieden iedereen een plek die onze passie voor hout en houtbewerking deelt en op een mooie en professionele plek aan de slag wil.
Wij zijn dus zeker geen sociale werkplaats, maar het is bij ons wel erg gezellig!
De Stadswerkplaats biedt cursussen en workshops op het gebied van houtbewerking, meubelmaken, klussen en meubelstofferen.
Deze worden verzorgd door deskundigen met een uitstekende vakkennis die op freelance-basis bij de stadswerkplaats werkzaam zijn.
 
 
   Geschiedenis
    De stadswerkplaats is ontstaan uit een stadsvernieuwings project in de utrechtse wijk "Oudwijk". Op initiatief van een aantal buurtbewoners heeft de gemeente Utrecht een leegstaand klaslokaal ter beschikking gesteld. Van lieverlee werden er machines en
    gereedschappen gedeeld. Al gauw kwam de behoefte om cursussen te geven m.b.t. het veilig werken met deze machines.
    Ondersteund door het toenmalige bouwburo, werden subsidies verstrekt waardoor profesionelere machines en
    werkbanken aangeschaft konden worden.
    Zo groeide de stadswerkplaats uit tot een vrijwilligers organisatie met een openwerkplaats alwaar men verschillende
    kluscursussen kon volgen maar waar ook professionele klus-gereedschappen gehuurd konden worden.
    Van een Baco tot Gevelsteigers.
    Het gemeentelijke bouwburo werd opgeheven en zo besloten een aantal vrijwilligers een stichting op te richten en het
    voortbestaan van de stadswerkplaats te garanderen.
    Tot het moment dat de gemeente de subsidie introk en de huur van het schoolgebouw aan de Paarlstraat opzegde.
    Ook toen is een aantal vrijwilligers opgestaan om deze unieke klusplek te behouden voor de toekomst.
    De stichting werd na veel onderhandelingen en met geld van de gemeente ondergebracht bij de kunstenaars
    "stichting Sophies".
    De stadswerkplaats verhuisde naar een groter pand aan de "Nijverheidsweg". Er werden plannen gemaakt voor uitbreiding.
    Nu werden niet alleen klussers aangesproken maar ook kunstenaars die het ambacht gebruiken in hun werk en er werd
    een metaal divisie opgericht.
    Helaas was dit een te grote broek en werd "de stadswerkplaats" failiet verklaard.
    Wederom hebben een aantal vrijwilligers en docenten het initiatief genomen en om met met eigen middelen een doorstart te maken.
    Via NUtrecht en De Vechtclub is "de stadswerkplaats nu neergestreken op de Eendrachtlaan.
    Het concept is aangepast, maar het unieke van de Stadswerkplaats Utrecht, namelijk het vrij gebruik kunnen maken van de
    ruimte voor eigen projecten, is behouden gebleven. Tijdens openwerkplaats uren of via het Houtatelier.
Huidig bestuur:
Voorzitter/coördinator Houtatelier: Cees van Stijn
Secretaris: Marian Tienhooven
Penningmeester: Anton Sluijs
Machines en gereedschappen: Wim Bosboom                                                                                  
Communicatie en website: Anne Begheyn

Te bereiken via info@stadswerkplaatsutrecht.nl 

 

Algemene voorwaarden